Team Opstelling

Een teamopstelling is een ruimtelijke en snelle manier om patronen binnen zichtbaar te maken. Het geeft inzicht in bijvoorbeeld hulpbronnen, belemmeringen of de relatie tot het gezamenlijke doel. Vanuit het beeld dat ontstaat kunnen teamleden effecten van andere mogelijkheden onderzoeken.

Wanneer systeemopstellingen? Als…

  • Problemen in de samenwerking blijven terugkomen,
  • Teamleden vragen hebben over de eigen plek binnen het team,
  • Het team op een diepgaande manier wil werken aan onderling vertrouwen,
  • Een bepaalde positie binnen het team een terugkerende dynamiek laat zien.

Na de systeemopstelling ontstaat:

  • Inzicht in de (ver)storingen,
  • Ruimte voor beweging,
  • Zicht op mogelijke oplossingen.

Wil je meedoen of meer info? Welkom!

Meld je aan of neem contact op met Marieke